Elektritööde etapid

Eeltöö
Projekt
Teostus
Kontroll